Seguidores

lunes, 27 de enero de 2014

Camps d'Honor - Ernest Hemingway (Traducció Catalana)Versió original:  Champs d'Honneur

Soldiers never do die well;
Crosses mark the places,
Wooden crosses where they fell,
Stuck above their faces.
Soldiers pitch and cough and twitch __
All the world roars red and black;
Soldiers smother in a ditch,
Choking through the whole attack.


Versió traduïda:

Els soldats mai moren bé;
Creus assenyalen els indrets,
Creus de fusta on ells van caure,
Penjades per sobre de les seves cares.
Els soldats cauen i tossen i es contorsionen __
Tot el món bramula de roig i negre;
Els soldats s'asfixien a la cuneta,
No podent respirar a causa de l'atac sencer.

Il·lustració: Cross at Sunset (c. 1848), del pintor anglès i nord-americà Thomas Cole. Traducció de Jordi Rodríguez Serras.
____________________________
L'escriptor estatunidenc Ernest Hemingway, tot i que va ser més conegut per les seves novel·les i relats, també escrigué alguns poemes. El poema que he traduït pertany a l'obra Three Stories and Ten Poems (1923), potser una de les obres primerenques de la seva vida, ja que només comptava amb uns joves vint-i-quatre anys en el moment de la publicació.

Potser t'interessi saber de:
Biografia de Hemingway (Nobelprize.org)
Timeless Hemingway
____________________________

viernes, 17 de enero de 2014

Ella camina bellament - George Gordon Byron (Traducció catalana)

File:Aman-Jean Giovane donna con pavone.jpg

Versió original (en anglès):

She walks in Beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that's best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellow'd to that tender light
Which Heaven to gaudly day denies.

One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.

And on that cheek, and o'er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

Versió traduïda (en català):

Ella camina bellament, com la nit
de serens paratges i cels estrellats;
I tot allò bo de la foscúria i la llum
es troba en la seva aparença i els seus ulls:
Entendrida així per aqueixa llum tendra
la qual el Cel rebutja el cridaner dia.

Una ombra més, un raig de menys,
hauria abatut l'elegància inexplicable
que s'oneja en cada un dels cabells negres
o que il·lumina amb delicadesa son semblant;
On serenament dolços pensaments expressen
com de pura, com d'estimada n'és casa seva.

I en aquella galta, i sobre aquell front
tan suau, tan calm i eloqüent,
els somrísos que vencen, els matissos que ruboritzen
i conten de dies de bondat acabats,
una ment en pau amb tot arreu,
un cor l'amor del qual és innocent!

Traducció de Jordi Rodríguez Serras.
Il·lustració: "Joveneta amb un paó", d'Edmond d'Aman-Jean, pintor francés.

sábado, 4 de enero de 2014

La Vira i la Tonada - Henry Wadsworth Longfellow (Traducció catalana)

File:Emile Munier 1886 Cupid Disarmed.jpg


Versió original (anglès):

I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.

Versió traduïda (al català):

Engeguí una sageta a l'aire,
Caigué a terra, no vaig saber on;
Tan ràpidament volà que la vista
No podia seguir la seva fugida.

Espirií una tonada a l'aire,
Va caure a terra, no vaig saber on;
Per a qui té una vista tan ferma i fina,
Aquell pot comprendre el vol de la melodia?

Molt de temps, temps més tard, dins d'un roure
He trobat la vira, encara intacte;
I la tonada, des del principi a la fi,
He trobat de bell nou en el cor d'un amic.

Traducció de Jordi Rodríguez Serras.
Il·lustració: Cupido desarmat, del pintor francés Émile Munier (1840-1895).

_____________________________
Enllaços d'interès: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow (Tinguem en compte que Longfellow, a més de poeta, va ser qui va traduïr la Divina Comèdia a l'anglès dins l'àmbit estatunidenc).
_________________________________