Seguidores

lunes, 21 de septiembre de 2015

L'Àguila - Alfred Tennyson (Traducció catalana)


Versió original: THE EAGLE

He clasps the crag with crooked hands;
Close to the sun in lonely land,
Ring'd with the azure world, he stands.

The wrinkled sea beneath him crawls;
He watches from his mountain walls,
And like a thunderbolt he falls.

Versió traduïda: L'ÀGUILA

Abraça el penyal amb tortes mans;
proper al sol en solitàries terres,
està encerclat amb el món d'atzur, dret.

El mar de moltes arrugues sota sues grapes;
contempla des dels murs de la muntanya,
i cau com un llampec.

Traducció de Jordi Rodríguez Serras.
Il·lustració: Imatge d'una àguila imperial ibérica (aquila adalberti).