Seguidores

miércoles, 27 de mayo de 2015

Traducció catalana: Echo - Christina RossettiVersió original (anglès):

Come to me in the silence of the night;
Come in the speaking silence of a dream;
Come with soft rounded cheeks and eyes as bright
As sunlight on a stream;
Come back in tears,
O memory, hope, love of finished years.

Oh dream how sweet, too sweet, too bitter sweet,
Whose wakening should have been in Paradise,
Where souls brimfull of love abide and meet;
Where thirsting longing eyes
Watch the slow door
That opening, letting in, lets out no more.

Yet come to me in dreams, that I may live
My very life again tho' cold in death:
Come back to me in dreams, that I may give
Pulse for pulse, breath for breath:
Speak low, lean low,
As long ago, my love, how long ago.

Versió traduïda (català):

Ve a mi en el silenci de la nit;
Ve en el parlar silent del somni;
Ve amb suaus galtes arrodonides i ulls tan brillants
Com un raig de sol sobre un rierol;
Torna enrere plorant,
Oh, record, esperança, amor d'acabats anys.

Oh somni encantador, tan dolç, a més de dolç punyent,
El despertar del qual hauria de ser en el Paradís,
On les ànimes vençudes d'amor aguanten i es reuneixen;
On sedejants ulls delerosos
Veuen la lenta portalada
Que s'obre, deixant entrar, sense deixar a fora res més.

Encara ve a mi en somnis, en els quals puc viure
La meva vida altre cop, encar en la gèlida mort:
Torna cap a mi en somnis, en els quals puc dedicar
Pols per pols, alè per alè:
Parla en veu baixa, lentament s'inclina,
Com fa tant de temps, amor meu, com fa tant de temps.

Traducció de Jordi Rodríguez Serras.
Il·lustració: Echo (1900), del pintor britànic Talbot Hughes.

sábado, 2 de mayo de 2015

Atlas

File:Vstupní brána Vrtbovské zahrady, Atlas.JPG

Antes que alguien entre y me pregunte <<¿cual es la hora?>> le diré que siempre quise confiar en alguien verdaderamente y no soportar encima todo el peso de mi mundo.

Texto de Jordi Rodríguez Serras
Il·lustración: Atlas -a las puertas de la entrada del Vrtbovská zahrada-, del escultor austríaco Matyas Bernard Braun.