Seguidores

domingo, 9 de noviembre de 2014

Annabel Lee - Edgar Allan Poe (Traducció catalana)Versió original (en anglès):

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love-
I and my Annabel Lee-
With a love that the winged seraphs of Heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsmen came
And bore her away from me
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in Heaven,
Went envying her and me-
Yes!-that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud by night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we-
Of many far wiser than we-
And neither the angels in Heaven above
Nor the demons down under the sea
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee;

For the moon never beams, without bringing me dreams
of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise, but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I liedown by the side
Of my darling-my darling-my life and my bride,
In her sepulchre there by the sea-
In her tomb by the sounding sea.


Versió traduïda (en català):

Fou fa molts i molts anys,
en un reialme proper al mar,
en el que hi vivia una donzella que podieu conèixer
pel nom d'Annabel Lee;
I aquesta poncella no visqué amb cap altre pensament
que estimar i ser estimada per mi.

Jo era un nen i ella també
en aquest reialme proper al mar,
però ens estimàvem amb un amor que era més que amor-
Jo i la meva Annabel Lee-
Un amor que els mateixos serafins del cel
ens envejaven, a ella i a mi.

I va ser per aquesta raó que, fa temps,
en aquest reialme proper al mar,
un vent sorgí d'un núvol, gelant
la meva preciosa Annabel Lee;
Vingueren a per ella els seus parents d'alta alcúrnia
i se la van emportar, ben lluny de mi,
per a tancar-la en un sepulcre,
en aquest reialme proper al mar.

Els àngels, ni la meitat de feliços en el Cel,
s'acostaven envejant-nos-
Si! Aquesta fou la raó (tothom ho sap,
en aquest reialme proper al mar)
per la qual un vent sorgí d'un núvol de nit,
gelant i matant la meva Annabel Lee.

Però el nostre amor era més fort que l'amor
d'aquells que ens doblaven en l'edat,
molt més savis que nosaltres-
I ni els serafins de damunt del Cel
ni els dimonis de sota el mar
podran mai separar la meva ànima de l'ànima
de la bella Annabel Lee;

La Lluna mai està radiant sense dur-me-la en somnis,
la preciosa Annabel Lee;
Els estels mai no s'alcen, sense sentir els ulls brillants
de la preciosa Annabel Lee;
Així, durant totes les marees nocturnals, m'ajaço al costat
d'ella -la meva estimada- la meva vida, la meva esposa,
en el seu sepulcre a la vora del mar-
en la seva tomba propera al mar remorós.


Traducció de Jordi Rodríguez Serras.
Il·lustració:Young Dreams, del pintor anglès James Clarke Hook.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡Gracias por expresar tu opinión! Recuerda dar consejos constructivos
a todo herman@ poeta.